درباره ما

شركت آوي‍ژه پالايش فعاليت هاي خود را در طراحي و مهندسي تامين كالا و اجراي پروژه هاي مختلف صنعتي در حوزه ي آب و فاضلاب قرار داده است. ويژگي مهم اين شركت در مقايسه با ديگر همكاران تمركز فعاليت ها در حوزه مديريت پسماند و بازيافت پساب ها و انرژي هاي نو و پدافند غيرعامل مي باشد. اين شركت با برخورداري از نيروهاي مديريتي و تخصصي باتجربه و باسابقه خود بيش از یک دهه در رشته هاي مرتبط فعال بوده كه قادر به انجام پروژه ها با بالاترين سطح كيفيت مي باشد.اين شركت با اتكا به توانمنديهاي خود حركت به سوي جذب پروژه هاي EPC در سطر اهداف خود قرار داده و تاكنون موفق به جذب پروژه هاي متعدد EPC در حوزه ي كاري خود در ايران شده است. شركت آويژه پالايش به عنوان پيمانكار صنعتي به خصوص در حوزه ي آب و فاضلاب با درك جهت گيري استراژيك در بازار و با اعتقاد به هم افزايي و مشتري گرايي، اهداف بزرگي را براي حضور در بازارهاي داخلي و خارجي پيشرو قرار داده است. تحقق اين اهداف جز از طريق بهره مندي از يك سيستم جامع و پويا كه تضمين كننده رضايت مشتري باشد امكان پذير نمي باشد.